Rekisteriseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin haltija ja yhteyshenkilö

Mimmilä Shop Oy
Y-tunnus 3334776-4
Taru Ketonen
Apteekkarinkatu 3
00790 HELSINKI 
050 352 0622
taru@mimmilashop.fi

Rekisterin nimi 

Mimmilä Shop, asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tilattaessa luovutettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan verkkokaupan ja asiakkaan väliseen asiakassuhteen ylläpitoon, tilausten toimittamiseen asiakkaalle ja asiakkaan tilausten seurantaan. Tilausten seuranta ei pidä sisällään mahdollisen kadonneen lähetyksen selvittämistä kirjelähetysten luonteen vuoksi, ellei asiakas ole erikseen tilannut seurattavaa lähetystä.

Verkkosivun evästeet

Mimmilä Shop verkkokauppa toimii Shopify-alustalla. Shopify evästeet. Yleisesti selainohjelmat (esimerkiksi Google Chrome) mahdollistavat evästeiden käytön kieltämisen ja sallimisen. Evästeet saattavat olla tarpeellisia tiettyjen palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

Mimmilä Shop käyttää kohdennettuna markkinointikeinona Facebook Pixeliä. Facebook Pixelin evästeiden kauttakävijätietoja jaetaan kolmannelle osapuolelle (Meta Platforms Inc). Hyväksymällä verkkokaupan evästekäytännöt suostut siihen, että tietojasi (mm. IP-osoite) käytetään Meta Platforms Inc omistamien sosiaalisten media-alustojen kautta tapahtuvaan kohdennettuun markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö 

Tilausta tehdessä asiakas antaa seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, ip-osoite sekä tilaukseen mahdollisesti liittyvät lisätiedot ja tilatut tuotteet. 

Tietoihin lisätään tarvittaessa tilauksen toimittamiseen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi lähetyksen seurantatiedot. Rekisteriin tallennetaan myös asiakkaan vapaaehtoinen lupa lähettää markkinointiviestintää.

Tietolähteet 

Asiakas antaa tilauksen tehdessään tilauksen toimittamiseen vaaditut tiedot. Asiakas voi ottaa haluamassaan asiassa henkilökohtaisesti yhteyttä verkkokaupan yhteydenottolomakkeella tai sähköpostitse.

Asiakastietojen luovutus

Asiakkaan tietoja käsittelee ainoastaan verkkokaupan sisäiseen toimintaan liittyvät henkilöt, joille on erikseen annettu lupa asiakastietojen käsittelyyn. Asiakkaan luovuttamia asiakasrekisteriin antamiaan tietoja saatetaan käyttää myös kirjanpidossa niiltä osin, kuin se on tarpeellista. Asiakkaan antamia tietoja ei luovuteta muihin tarkoituksiin tai kolmansille osapuolille.

Asiakasrekisterin suojaaminen

Sähköinen asiakasrekisteri asiakastietoineen on suojattu yleisesti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Fyysistä rekisteriä ei pidetä.

Rekisterissä olevien tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin pitäjälle joko verkkokaupan yhteydenottolomakkeella tai suoraan sähköpostitse. 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisterivirheen korjaamista voi pyytää verkkokaupan yhteydenottolomakkeella tai suoraan sähköpostitse.

Asiakasrekisterissa olevien tietojen säilytysaika

Asiakasrekisterin ylläpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen ylläpidon kannalta oleellista tai lain velvoittamaa. Rekisterissä olevat tiedot voidaan hävittää niitä koskevan henkilön pyynnöstä, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteen päivittäminen

Mimmilä Shop pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteri- ja tietosuojaselostetta. Ajantasainen tietosuojaseloste on aina nähtävillä tällä sivulla. 

Päivitetty 21.2.2023